Vijf Nederlandse gemeenten krijgen voorzieningen waar uitgeprocedeerde illegalen kunnen worden opgevangen. Zij mogen daar echter maar tijdelijk blijven. Dat is de uitkomst van dagenlang crisisonderhandelingen tussen VVD en PvdA.

Woensdagavond bereikten de coalitiepartijen een definitief akkoord. Zowel de VVD- als PvdA-fractie stemde in met het compromis

Het zou gaan om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Daarnaast zou ook in Ter Apel, waar al een asielzoekerscentrum is gevestigd, een dergelijke bed-bad-brood-voorziening komen.

De opvang, die deels door het Rijk zal worden gefinancierd, zal in tijd gelimiteerd zijn om te voorkomen dat de illegalen jarenlang in de bed-bad-brood-opvang blijven zitten. 

In het regeerakkoord is afgesproken dat het beleid rond illegalen gericht moet zijn op terugkeer. Over de termijn dat de illegalen in de opvang kunnen blijven moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met de gemeenten, zo laat een bron weten.

Compromis

PvdA-leider Diederik Samsom is tevreden met het compromis dat de top van VVD en PvdA hebben bereikt over de opvang van illegalen. ''Ik denk dat er iets moois ligt. Het is een goed compromis voor beide partijen.''

De regeringspartijen stonden dagenlang lijnrecht tegenover elkaar over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland recht hebben op onderdak en eten. Met name midden vorige week hing er een sterke crisissfeer rond het Torentje van premier Mark Rutte.

De VVD vreest immers dat illegalen niet vertrekken als ze hier opvang kunnen krijgen. De PvdA denkt dat de opvang juist helpt om terugkeer te stimuleren.

De afgelopen dagen is urenlang koortsachtig overleg gevoerd om een crisis af te wenden. Daarbij werd in het Torentje vergaderd, maar ook op de ministeries van Sociale Zaken en Financiën. Afgelopen weekend hebben Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom ook informeel overleg gevoerd.

Gemeenten

In het compromis moeten andere gemeenten stoppen met de noodopvang, tenzij in een lopende zaak door de Raad van State anders wordt geoordeeld.

Marjan Sax, woordvoerster van de actiegroep (Wij zijn hier) die uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam bijstaat, vindt het onverstandig dat de opvang in de kleinere gemeenten wordt gestopt.

"In het verleden werkte dit ook niet. Mensen gaan dan zwerven. Door technische redenen kunnen deze mensen niet terug, omdat ambassades bijvoorbeeld niet meewerken. Dit is een akkoord van politici die spierballentaal willen gebruiken, maar die de realiteit niet kennen of onder ogen willen zien", aldus Sax.