Het is 18 juni 2014, Nederland is nog in de ban van het WK en zal die avond spelen tegen Australië. Bij diverse media, waaronder NU.nl, komt per mail een lijstje binnen met een aantal namen. 

Het zijn de kandidaten die, net als ANWB-voorzitter Guido van Woerkom, in de race zijn om de nieuwe Ombudsman te worden.

De Kamer reageert geschokt. Hoe konden deze namen, die slechts in kleine kring bekend waren, uitlekken? Een dag eerder had Van Woerkom na aanhoudend gedoe over zijn benoeming besloten van de functie af te zien.

Het werd hem, onder anderen door GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, nagedragen dat hij ooit had gezegd dat hij liever niet had dat zijn vrouw een taxi zou nemen, omdat er weleens een Marokkaan achter het stuur zou kunnen zitten.

Ook was er gedoe over een vertrekpremie van ruim drie ton voor zijn werkzaamheden bij de ANWB.

Op gesprek bij de voorzitter

Nu de andere kandidaten ook op straat liggen is de vraag waar het lek vandaan komt. Een dag later nodigt Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg alle Kamerleden uit die de namen kenden.

Ook Voortman komt op gesprek, maar waar de meeste Kamerleden niks loslaten erkent de GroenLinks-politica dat ze de namen met een fractiegenoot heeft gedeeld. Van lekken naar de pers was absoluut geen sprake, aldus Voortman. Zij kon dat ook bewijzen doordat zij niet hetzelfde lijstje namen had als was gelekt naar de media.

Er volgt een gesprek met GroenLinks-leider Bram van Ojik. Van Miltenburg dreigt met aangifte bij de Rijksrecherche wegens schending van de vertrouwelijkheid als hij zelf geen actie onderneemt tegen Voortman. 

Van Ojik zegt toe de zaak verder uit te zoeken, maar steunt zijn fractiegenoot als zij hem overtuigt dat ze niet heeft gelekt naar de media.

Als de Kamervoorzitter bij het presidium de kwestie aankaart noemt ze de partij en het betreffende Kamerlid niet. Het presidium draagt Van Miltenburg alsnog op de Rijksrecherche in te schakelen om de zaak te onderzoeken.

Toch geschorst

Via De Telegraaf komt een dag later alsnog naar buiten dat het gaat om Voortman die de namen heeft doorgegeven aan iemand binnen de fractie. 

In een persverklaring laat GroenLinks daarna weten dat dit niet had mogen gebeuren en dat Voortman daarom een maand wordt geschorst

Wel blijft de GroenLinks-fractie bij het verhaal dat zij niet het lek zijn naar de media.

Na de zomer volgt een gesprek tussen Voortman en Van Miltenburg. De Kamervoorzitter schuift daarbij de verantwoordelijkheid voor de aangifte bij de Rijksrecherche door naar het presidium. Zij handelde in opdracht van hen.

Voortman reageert verbaasd. In de Kamer wordt zoveel gelekt en daar wordt nooit wat van gezegd. Bovendien had Van Miltenburg zich in haar ogen ook kunnen beperken tot een vooronderzoek door de Rijksrecherche.

OM pleit Voortman vrij

Een paar maanden later pleit het Openbaar Ministerie Voortman volledig vrij. Het delen met een fractiegenoot mocht en zij kon het lek naar de media niet zijn, omdat zij geen weet had van alle gelekte namen.

In april 2015, ze is dan inmiddels ook met zwangerschapsverlof geweest, wil Voortman opheldering over de kwestie. In een brief aan het presidium werpt ze de verdenking op dat mensen haar doelbewust hebben geprobeerd te beschadigen.

Ze wil onder meer opheldering over de rol van Van Miltenburg. Hoe kan het dat De Telegraaf wist dat Voortman de informatie had gedeeld. Alleen zij wist dit toch? Had zij toch haar naam laten vallen bij het presidium?

En waarom was Voortman verdachte van het lekken aan de media, terwijl Van Miltenburg al wist dat zij diegene niet kon zijn? Voortman had immers een ander lijstje namen dan het uitgelekte lijstje.

Ook suggereert Voortman dat de Kamervoorzitter heeft gelekt naar De Telegraaf door te schrijven dat passages uit een gesprek tussen de twee vrijwel letterlijk in de krant stonden. Van Miltenburg spreekt deze verdenking tegen.

Op woensdag 15 april vergadert het presidium urenlang met Van Miltenburg over de kwestie. Even lijkt er een einde te komen aan het kwakkelende voorzitterschap van Van Miltenburg, maar zover komt het niet.

In een verklaring laat het presidium na afloop weten de reputatieschade te betreuren, maar dat de aangifte niet specifiek aan Voortman was gericht. 

Zijlstra

Opvallend is wel dat uit de vrijgemaakte stukken blijkt dat Van Miltenburg de kwestie destijds heeft gedeeld met de voorzitter van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, oftewel Halbe Zijlstra. 

Daarmee zou het lek naar De Telegraaf ook uit die hoek kunnen komen. De VVD was immers niet gelukkig met de manier waarop Voortman de benoeming van Van Woerkom blokkeerde.

Ook vrijdag wordt er urenlang gepraat tussen Van Miltenburg, Voortman en Van Ojik. Uiteindelijk neemt GroenLinks genoegen met de uitleg van de Kamervoorzitter.

In een verklaring laten zij weten een streep te zetten onder de kwestie. Verder stellen zij dat Van Miltenburg het "betreurt" dat zij "te weinig oog had" voor het feit dat dit voor Voortman "een hele moeilijke kwestie is geweest".

Verklaring

In de verklaring valt verder te lezen dat "wij geen twijfels hebben over elkaars goede bedoelingen". Van Miltenburg erkent in de verklaring dat het nooit de bedoeling is geweest dat het rechercheonderzoek zich zou richten op Voortman. 

Ook betreurt ze het dat in de aangifte niet was opgenomen dat de namen die Voortman intern deelde niet dezelfde waren als naar de media waren gelekt en zij dus niet het lek kon zijn. 

Het is het zoveelste akkefietje met Van Miltenburg. Toch laat ze na afloop van het beraad op vrijdag weten dat haar aftreden volstrekt niet aan de orde is geweest.