Het kabinet moet met een plan komen om de samenleving weerbaarder te maken tegen radicale en ondemocratische opvattingen.

Dat wil PvdA-Kamerlid Martijn van Dam, zo laat hij weten aan NU.nl.

In de Kamer lijkt nu een meerderheid te ontstaan voor het grondwettelijk verbieden van partijen die een bedreiging vormen voor de democratie, maar volgens Van Dam is het veel belangrijker om de samenleving weerbaarder te maken tegen dergelijke opvattingen.

Dit kan volgens hem door een krachtig tegengeluid te laten horen en op diverse beleidsterreinen meer aandacht te geven aan het versterken van de onderlinge verbondenheid en het benadrukken van grondwettelijke vrijheden.

"In Amerika weet iedereen welke vrijheden er in de grondwet staan, maar wij hebben daar heel lang te weinig aandacht aan gegeven", aldus Van Dam.

"In het onderwijs, maar ook in het media- en cultuurbeleid moet er meer aandacht komen voor de kernwaarden van onze samenleving: vrijheid, tolerantie en gelijkwaardigheid."

Maatschappijleer

Als voorbeeld noemt Van Dam het vak maatschappijleer. "Dat ging in mijn tijd meer over de institutionele inrichting van de democratie, in plaats van over grondwettelijke vrijheden. En cultuur en media hebben ook bij uitstek een rol bij het versterken van de maatschappelijke verbondenheid."

Ook stelt Van Dam voor om bij het verstrekken van paspoorten een document mee te geven om te informeren over de grondwettelijke kernwaarden.

Donderdagmiddag debatteerde de Tweede Kamer over de weerbare samenleving en het verbod op antidemocratische groeperingen. Minister Lodewijk Asscher zegde toe voor de zomer met een voorstel te komen.