In de Tweede Kamer komt steeds meer steun voor een verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben de democratische rechtsorde omver te werpen.

Een voorstel daartoe van CDA, VVD en SGP nadert een meerderheid nu ook de ChristenUnie zich achter deze gedachte schaart.

Donderdag praat de Kamer over dit onderwerp. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil nog kijken naar de voorliggende motie. Die is in zijn ogen nog te eenzijdig omdat die alleen kijkt naar partijen die de sharia zouden bepleiten. Maar volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma worden shariapartijen als voorbeeld genoemd.

Overigens haalt de motie ook met ChristenUnie en de PVV, die al voor was, nog geen meerderheid. Samen hebben ze 73 zetels. Maar naar verwachting zullen kleine partijen als de Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet en Houwers er ook wel brood in zien.