De Raad voor Cultuur adviseert het kabinet jaarlijks extra 29,5 miljoen euro te steken in cultuur. Zo moet er negen miljoen euro aan structurele subsidie komen voor het Tropenmuseum en een orkest voor lichte muziek, zoals het Metropole Orkest.

Dat blijkt uit het advies over de toekomst van het cultuurbeleid dat het adviesorgaan woensdag presenteerde aan minister Jet Bussemaker (Cultuur).

In deze 'Agenda Cultuur' doet de raad aanbevelingen voor de cultuursector voor de volgende subsidieronde van 2017 tot en met 2020 en de jaren daarna.

De raad stelt ook dat er een vast bedrag beschikbaar moeten zijn voor onder meer talentontwikkeling en het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. Daarnaast moet er geld beschikbaar zijn voor samenwerking van culturele instellingen.

Festivals en instellingen moeten meer ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe vormen van presentatie, zodat ze ook een ander publiek kunnen trekken.

Tijdschriften

De raad ziet een aantal 'lacunes' in het culturele landschap, die voor subsidie in aanmerking zouden moeten komen. Het adviesorgaan pleit ervoor geld te steken in kunstenaars en instellingen die 'interdisciplinair' werken, op de snijvlakken van beeldende kunst, vormgeving, podiumkunsten, film en letteren. Het verbod om tijdschriften te subsidiëren moet van de raad van tafel.

Stedelijke regio's moeten volgens de raad meer te zeggen krijgen bij de verdeling van de subsidies. "Het zijn de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod. Stedelijke regio's kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de samenstelling en behoeften van de bevolking."

Uitholling

De afgelopen jaren is zwaar bezuinigd op de cultuursector, zowel door het Rijk als door gemeenten en provincies. "De uitholling van de rijksbegroting baart de raad zorgen. Instellingen teren in op hun eigen vermogen en cultuurfondsen spreken reserves aan om regelingen in stand te kunnen houden."

Na dit advies bepaalt de regering de hoofdlijnen voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Dit vormt weer de basis voor het vaststellen van de subsidieadviezen, waarmee de raad in het voorjaar van 2016 naar buiten komt.