Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) toont zich optimistisch over de effecten van het leenstelsel nu de aanmeldcijfers voor het hoger beroepsonderwijs tot nu toe niet lager, maar juist hoger zijn dan vorig jaar.

Dat zegt zij in een interview met NU.nl.

Komend studiejaar worden nieuwe studenten voor het eerst geconfronteerd met het leenstelsel. Ze krijgen dan geen basisbeurs meer, maar moeten hun studiefinanciering lenen.

Een belangrijk kritiekpunt van diverse oppositiepartijen was dat door leenangst minder studenten zouden kiezen voor het hoger onderwijs.

Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt echter dat het percentage aanmeldingen momenteel 16,4 procent hoger ligt dan op hetzelfde moment vorig jaar.

"De aanmeldingen moeten zich nog wel omzetten in definitieve inschrijvingen, dus ik juich niet te vroeg. Ik constateer wel dat we nu nog geen signalen hebben dat minder mensen gaan studeren. Eerder het omgekeerde", aldus Bussemaker. 

Video: Interview minister Bussemaker over leenstelsel

Volgens haar is het gestegen aantal aanmeldingen te verklaren doordat studenten beter over hun studie nadenken. "Dat komt ook door andere maatregelen die we hebben genomen, zoals de studiekeuzecheck, vervroegde aanmelding. Ook dat is relatief nieuw." 

Spookverhalen

Bussemaker verweet oppositiepartijen eerder "spookverhalen" te vertellen over de effecten van het leenstelsel.

"Ik vind en vond het mijn verantwoordelijkheid om die spookverhalen tegen te spreken. Omdat ik vind dat studenten goed moeten nadenken over hun studiekeuze. En ook als je leent moet je dat wel terugbetalen. Daar moet je over nadenken", aldus Bussemaker.

Volgens haar blijkt uit onderzoek dat 90 procent van de scholieren op de hoogte is van het aanstaande leenstelsel. Wel is nog niet iedereen op de hoogte van het blijven bestaan van de aanvullende beurs en is 1 op de 5 bachelorstudenten niet op de hoogte dat zij bij de master hun basisbeurs verliezen.

Bussemaker wil voor hen de voorlichting gaan opvoeren. "We gaan studentendecanen op het mbo benaderen, nog meer spotjes her en der uitzenden. En we beginnen een rekentool op startstuderen.nl", aldus de minister.