Gevangenen moeten gaan meebetalen aan de kosten die worden gemaakt voor hun strafproces en hun detentie. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, bleek dinsdagavond tijdens een debat over de twee wetsvoorstellen.

Steun is er in ieder geval van de regeringsfracties VVD en PvdA. Ze vinden dat het principe leidend moet zijn dat een veroorzaker van de kosten ook zelf moet meebetalen aan de kosten die de samenleving voor hen maakt.

De PVV wilde de maatregelen al eerder en grondiger.

De rest van de oppositie heeft ook begrip voor dat uitgangspunt, maar ziet veel haken en ogen aan de uitvoering en de haalbaarheid van de maatregel. Ook zijn er veel zorgen over de risico's dat een gevangene weer de fout in gaat, als die na de celstraf met een schuld begint. Veel criminelen hadden al een laag inkomen of veel schulden en dat wordt dan alleen maar erger.

Te makkelijk

De VVD vindt deze redenering te makkelijk, omdat andere mensen met weinig geld toch ook andere keuzes maken dan de crimineel. Voor de PvdA is maatwerk belangrijk, zodat het betrokken gezin niet onder het bestaansminimum zakt. CDA en SP zien liever dat gevangenen meer mogen werken zodat ze meer kunnen meebetalen.

Het is nog maar de vraag of de plannen doorgaan, omdat niet duidelijk is of de voorstanders straks in de Eerste Kamer ook de meerderheid hebben. De nieuwe Senaat treedt begin juni aan. D66 riep de VVD dan ook op het plan te retourneren zodat de VVD-bewindslieden op Veiligheid en Justitie er een beter wetsvoorstel van kunnen maken en ze hun neus niet hoeven te stoten.

Het debat gaat op een andere dag verder.