Grote gemeenten vrezen dat zij er flink op achteruit gaan door een herverdeling van het Gemeentefonds, hun belangrijkste inkomstenbron. 

Volgens een voorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zouden ze het jaarlijks met 43 miljoen euro minder moeten doen, zeggen de gemeenten vrijdag.

Voorzitter Ferd Crone van de G32, het samenwerkingsverband van grote gemeenten, voorziet een verschuiving van het geld van de grote naar de kleine stadskernen, zo bevestigt hij een bericht in Trouw.

Crone, die burgemeester is van Leeuwarden, begrijpt daar niets van. ''Juist de grote gemeenten hebben een centrumfunctie voor de regio en moeten de kar trekken als het om allerlei voorzieningen gaat.''

Systeemfout

''We krijgen meer werklast, maar minder geld’’, vat hij de situatie samen. De gemeenten hebben het al moeilijk doordat ze nieuwe taken erbij hebben gekregen op het gebied van zorg, jeugd en werk.

Crone noemt als voorbeeld de investeringen in de kenniseconomie via onderwijs en bedrijfsleven, waar ons land voor staat. ''Juist de grote gemeenten zouden daarbij voorop moeten lopen. Maar de voorstellen van de minister zijn hier geen weerspiegeling van'', stelt hij.

De G32-voorzitter denkt dat sprake is van een ''systeemfout’’ in de voorstellen. ''Dit moet gecorrigeerd worden’’. De gemeenten zullen bezwaar maken bij de bewindsman en via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).