Het kabinet neemt alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen.

De veiligheid van burgers staat voortaan voorop, bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt.

Dat staat donderdag in de officiële reactie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) op het kritische rapport van de onderzoeksraad.

Hierin concludeerde de raad dat alle partijen die afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden gehad voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.

Betreuren

Kamp stelde donderdag dat het kabinet het ''ten zeerste betreurt" dat er in het verleden te weinig aandacht was voor de veiligheid van de Groningers. Door alle aanbevelingen van de OVV zo snel mogelijk over te nemen, wil hij daar verandering in brengen.

Ook het terugschroeven van de gaswinning en het versterken van huizen in het aardbevingsgebied moeten daarbij helpen. ''De veiligheid staat nu voorop en het kabinet zal er alles aan doen om te zorgen voor een veilige en prettige leef-, woon- en werkomgeving voor de inwoners van Groningen", aldus Kamp.

Om verdere discussie over toezichthouder SdoM te voorkomen wordt de onafhankelijkheid wettelijk vastgelegd.

Onafhankelijkheid is een essentiële voorwaarde om de taken als toezichthouder goed uit te kunnen voeren, vindt de minister die expliciet en wettelijk gaat vastleggen dat aan Staatstoezicht op de Mijnen geen aanwijzingen kunnen worden gegeven over de wijze waarop onderzoek wordt gedaan of bevindingen worden gerapporteerd. Ook grijpt hij in om het volgens de OVV 'gesloten bolwerk’ van bij de gaswinning betrokken partijen open te breken.

De Groningse gedeputeerde William Moorlag is blij dat minister Kamp de aanbevelingen overneemt. ''Maar het verandert weinig aan de veiligheidssituatie", aldus Moorlag.

''De veiligheid van veel woningen zal nog jaren onder de norm zijn. Bovendien zit er weinig vaart in het op grote schaal verstevigen van huizen en panden. De veiligheid kan alleen omhoog als de gaskraan per 1 juli verder dicht gaat. Dat is de enige manier om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen." Hij wil dat de Onderzoeksraad de situatie blijft volgen.

Afwachtend

De Groninger Bodem Beweging reageert afwachtend op de maatregelen van de minister. ''We moeten eerst maar eens kijken hoe hij dit allemaal gaat invullen”, zegt secretaris Dick Kleijer.

''Het lijken vooral masserende maatregelen en camouflagetechnieken. Hij wil daarmee laten zien dat hij de zaak uiterst serieus neemt. Maar dat de veiligheid nu centraal zou staan, zien we niet terug. De gaswinning moet verder terug."

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen l Een nieuwe nachtmerrie voor de PvdA