Premier Mark Rutte snapt de bezwaren van de PvdA over het nog tot stand te komen handelsverdrag TTIP.

Volgens premier Rutte legt de PvdA de "vinger op de zere plek". "Het kabinet wil ook niet dat dit verdrag de weg vrijmaakt voor chloorkippen en hormoonvlees", zei Rutte donderdag na afloop van de ministerraad.

Verschillende PvdA'er lieten zich donderdag kritisch uit over de onderhandelingen van het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Amerika.

Kamerlid Marit Maij zei donderdagmiddag tegenover NU.nl dat de PvdA geen handtekening onder het verdrag zal zetten als er een arbitrage-tribunaal, beter bekend als de Investor-State Dispute Settlement (ISDS), komt die buiten de nationale rechter om regeringen kan aanklagen.

Ook is de partij kritisch op de harmonisering van de kwaliteitsstandaarden van Europese en Amerikaanse producten. Omdat de EU en de VS verschillende kwaliteitseisen hebben, bestaat de vrees dat Amerikaanse chloorkippen of hormoonvlees op de Europese markt moet worden toegestaan.

Zere plek

Over het arbitrage-tribunaal toonde de premier zich kritisch. "Aan ISDS wordt hard gewerkt. Wij willen de garantie dat fundamentele Europese waarden niet worden aangetast." 

Hij steunt de inspanningen van PvdA-minister Lilianne Ploumen (Handel) om dit onderwerp op Europese agenda te zetten.

Ploumen verdedigde donderdag na afloop van de ministerraad het vrijhandelsverdrag, maar sloot zich aan bij de kritiek van haar partijgenoten. "Ik wil dat er een verdrag komt, maar dat kan er alleen komen als het een goed verdrag is."

Referendum

Wat de minister betreft heeft de Tweede Kamer het laatste woord over het verdrag, maar op dit moment ligt de Europese Commissie nog dwars. 

Ploumen: "Wij zeggen dat uiteindelijk nationale parlementen moeten beslissen. Daar dringen wij bij de Commissie op aan, maar die is daar nog niet zo van overtuigd. De Commissie vindt dat alleen het Europarlement het verdrag mag goed- of afkeuren. Maar als je wil dat Europese burgers het voordeel van dit verdrag inzien, moeten zij wel het gevoel hebben maximale inspraak te hebben."

De SP moet eerst nog maar zien of de PvdA'ers daad bij het woord voegen. "De PvdA is vaak heel goed in blaffen, maar minder goed in bijten", zegt SP'er Jasper van Dijk. Hij vindt het van groot belang dat de Tweede Kamer inspraak krijgt over het verdrag. "Een referendum zou nog mooier zijn, het is immers een ingrijpend verdrag, net als de Europese Grondwet van 2005", aldus Van Dijk.

Belemmeringen

TTIP is een trans-Atlantische handelsovereenkomst die ervoor moet zorgen dat Europese en Amerikaanse bedrijven minder belemmeringen hebben om met elkaar te handelen.

Voorstanders verwachten dat TTIP daardoor extra banen en economische groei zal opleveren, maar tegenstanders vrezen dat de multinationals buiten nationale rechtbanken om een regering voor de rechter slepen als hun investering door politieke besluiten minder waard blijken te zijn.

Zo stellen we in Europa strenge milieueisen aan bijvoorbeeld de vee- en landbouwsector. In de VS zijn de regels minder streng. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Amerikaanse producten niet aan de Europese milieunormen voldoen en niet mogen worden verhandeld. 

Investeringsverdrag 

Via het investeringsverdrag (Investor-State Dispute Settlement, of ISDS) kunnen de Amerikaanse bedrijven vervolgens nationale regeringen voor de rechter slepen omdat zij hun producten niet op die markt kwijt kunnen. Hierdoor komen democratisch genomen besluiten onder druk te staan, is de vrees.

Dinsdag nam de Kamer een motie aan waarin staat dat het vrijhandelsverdrag geen afbreuk mag doen aan het nationale rechtssysteem en de democratische besluitvorming.

Dit moet u weten over het vrijhandelsverdrag EU-VS