Particulieren mogen niet langer zonder vergunning chemische stoffen kopen waarmee explosieven gemaakt kunnen worden.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, waarmee de ministerraad donderdag heeft ingestemd. 

De maatregel is onderdeel van het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme.

Ook mogen particulieren zulke stoffen niet importeren, bezitten of gebruiken, als ze daarvoor de vereiste papieren niet hebben. Verkopers en particulieren in Nederland zijn straks bovendien verplicht om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van dergelijke chemische stoffen te melden bij de overheid.

Met het wetsvoorstel wordt een Europese verordening Nederlands recht. Veel Nederlandse bedrijven hebben vooruitlopend op de wetgeving al maatregelen genomen.