Consumenten met een woekerpolis zouden beter advies moeten krijgen over hoe ze van hun polis af kunnen komen.

Dat stelt SP-Kamerlid Arnold Merkies donderdag.

Merkies zegt dat polishouders nu niet genoeg informatie krijgen. De zogenoemde hersteladviezen zouden niet aan de eisen voldoen.

"Zo is de adviseur niet onafhankelijk en worden alleen producten aangeprezen die de verzekeraar zelf verkoopt.", zegt het Kamerlid tegen NU.nl. De adviesgesprekken lijken volgens hem eerder op een extra verkoopkanaal.

Zo benadrukken verzekeraars dat het goedkoper is om een overlijdensrisicoverzekering bij henzelf over te sluiten, omdat een andere verzekeraar de financiële positie van de nieuwe klant moet doorlichten. Zo wordt de drempel om over te stappen hoger.

Onafhankelijk

Hij vindt dat de verzekerden daarom een kosteloos en onafhankelijk adviesgesprek moeten krijgen. De verzekeraars moeten dat gesprek aanbieden, maar laten uitvoeren door iemand die niet een-op-een door de betreffende verzekeraar wordt betaald.

Dat kan bijvoorbeeld door de verzekeraars als een collectief voor de adviesgesprekken te laten betalen.

Merkies vindt dat houders van woekerpolissen recht hebben op een aanspreekpunt voor "hulp bij het afwikkelen van deze vervelende affaire". Dat heeft volgens Merkies "al veel te lang geduurd".

Bovendien zijn sommige consumenten eerder "zeer mager" via schikkingen gecompenseerd, omdat vertegenwoordigende initiatieven snel tot een overeenkomst wilden komen. 

In bepaalde gevallen zijn zij niet gecompenseerd voor hun verliezen in het verleden, maar hebben ze alleen een product aangeboden gekregen dat beter aansluit bij de huidige marktomstandigheden.

Boete

Begin deze maand meldde toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de meeste verzekeraars "aanzienlijke vooruitgang" geboekt hebben bij het vinden van een oplossing voor hun klanten.

Van de zestien verzekeraars die hierover een ambitie hadden uitgesproken, hebben vijftien dat doel ook daadwerkelijk gehaald. In oktober was AFM hier nog een stuk pessimistischer (.pdf) over. Toen sprak de toezichthouder van "teleurstellende resultaten".

Kwaliteit

Wel noemt AFM het opvallend dat "een aanzienlijke groep klanten" ervoor kiest om niet-opbouwende en hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen niet aan te passen. 

AFM is die mening toegedaan omdat consumenten met zo'n polis elke maand geld inleggen, terwijl ze er waarschijnlijk minder aan overhouden dan ze ooit hebben ingelegd. De toezichthouder gaat daarom nader onderzoek doen naar de kwaliteit van de adviezen.

"Als 39 procent van de mensen met een leeglooppolis besluit niets te wijzigen nadat ze door verzekeraars zijn benaderd, zegt dat wel iets over de kwaliteit van de adviezen die ze krijgen", zegt Merkies.

AFM heeft overigens de vrijheid gekregen om zelf normen op te stellen en eventueel boetes op te leggen als verzekeraars te weinig doen om hun klanten te helpen.

NN

Eerder werd bekend dat Europese rechters eind deze maand een oordeel zullen vellen over een omstreden woekerpolis van Nationale-Nederlanden (NN).

Een klant stelt dat NN hem te weinig informatie heeft gegeven bij het afsluiten van een specifieke verzekering. Hij is het niet eens met de hoogte van de poliskosten en de premies voor zijn overlijdensrisico.

Merkies zegt dat door deze zaak "alles stilligt", omdat iedereen de uitspraak afwacht. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere consumenten met woekerpolissen. "Er hangt veel van af."

De SP'er zal later op donderdag Kamervragen over de adviesgesprekken stellen.

Drie dingen die u moet weten over woekerpolissen