De Tweede Kamer gaat onderzoeken of Kamerleden die zich afsplitsen van hun eigen fractie en zelfstandig doorgaan, niet langer de mogelijkheid kunnen krijgen om vervolgens weer een nieuwe fractie te beginnen.

De Kamer zal een notitie die de mogelijkheden en de gevolgen van afsplitsingen in de Kamer verkleint in juni behandelen.

In de Kamer heerst veel onvrede over de mogelijkheden die Kamerleden hebben om zich af te splitsen en zelfstandig verder te gaan of met een andere eenling samen te gaan in een nieuwe kleine fractie. 

De notitie is opgesteld op verzoek van het presidium van de Kamer (het bestuur) en gaat in op de mogelijkheden om de regels voor het oprichten van een fractie aan te scherpen. Aanleiding hiervoor was de steeds verdere versnippering in de Kamer.

Juridische ruimte

Het presidium ziet dat in de reglementen van de Kamer ruimte bestaat de voorwaarden voor het vormen van een nieuwe fractie in te perken. Door artikel 12 van het Reglement van Orde in te trekken of verder aan te scherpen kunnen afgesplitste Kamerleden geen nieuwe fractie vormen zonder dat de grondwettelijke rechten van het Kamerlid worden ingeperkt.

Als de afgesplitste Kamerleden na verkiezingen herkozen worden, krijgen zij alle rechten die een fractie toekomen, waaronder eigen spreektijd bij debatten en de toekenning van fractiebudgetten.

21 juni debatteert de Tweede Kamer over notitie van het presidium. Dan zal duidelijk worden of een meerderheid het voorstel steunt. 

Zestien fracties

De Kamer begon na de verkiezingen in september 2012 met elf partijen. Door interne ruzies braken sindsdien zeven Kamerleden met hun partij om als eigen groep of fractie verder te gaan.

Er zijn nu zestien fracties, waaronder twee van twee afgesplitste leden: Bontes/Van Klaveren (vroeger PVV) en Kuzu/Öztürk (vroeger PvdA). De overige afsplitsingen zijn eenlingen: Van Vliet (ex-PVV), Houwers (ex-VVD) en Klein (ex-50Plus).