Vluchtelingenstromen richting Europa, en dus ook Nederland, komen vooral uit dictaturen en niet alleen uit landen waar de alleenheersers abrupt van het politieke toneel zijn verdreven zoals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zaterdag suggereerde.

Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders tegen NU.nl.

"De aanpak van problematiek met de vluchtelingen is een van de grootste waar de wereld nu voor staat. Je ziet ook dat vluchtelingenstromen vooral uit dictaturen als Syrië en Eritrea komen", aldus de PvdA-bewindsman.

Zijlstra pleitte zaterdag in de Volkskrant voor een koerswijziging van het Nederlandse buitenlandbeleid. Nederland zou wat minder met opgeheven vinger moeten zwaaien naar de Arabische dictators aan de randen van de Europese zuidgrens. Deze 'stabiele regimes' zouden voor orde zorgen waardoor er minder mensen hun heil in Europa zouden zoeken.

Volgens Koenders zijn er geen panklare oplossingen voor de enorme vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten. Hij ziet dat er al veel opvang in de regio plaatsvindt, maar vindt ook dat Europa met een gemeenschappelijk beleid moet komen om de "menselijke tragedies" van vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee aan te pakken.

Rust

Daarvoor is rust en stabiliteit in de regio het belangrijkst. Koenders loopt daarom zondag namens het kabinet mee met de vredesmars in Tunesië na aanleiding van de aanslag op het Bardomuseum in Tunis waarbij meer dan twintig doden vielen. Zaterdag overleed een Francaise aan haar verwondingen. Het totaal aantal slachtoffers komt daarmee op 22. 

Naast minister Koenders lopen onder andere de Franse president Françoise Hollande en de Italiaanse premier Matteo Renzi met de mars in Tunis mee.

Overleven

Tunesië is het enige land dat de democratiseringsgolf in het Midden-Oosten, die ook wel de Arabische Lente wordt genoemd, lijkt te overleven.

"Nederland loopt mee omdat wij willen laten zien dat wij pal achter de strijd tegen extremisme staan en de mensenrechtenstrijd steunen", zegt Koenders. "Die solidariteit moet je overal tonen. Of dat nu in Frankrijk is na de aanslagen op Charlie Hebdo, of in Tunesië."

Koenders ziet Tunesië als het land waar seculieren weten te regeren met islamistisch gerichte partijen. "Dat gaat goed, maar Tunesië verdient meer ondersteuning."

Geen verandering

Volgens Koenders is er nog niet veel veranderd aan de situatie van de jonge Tunesiërs die veelal werkloos zijn en weinig perspectief hebben. "Als zij die vooruitgang niet zien en voelen, maakt dat de democratische hervormingen moeilijker. Je ziet dat Tunesië een land is waar relatief veel jongeren zich aansluiten bij IS."

De bewindsman dringt er daarom op Europees niveau op aan te investeren in het Noord-Afrikaanse land.