Hoewel er in 2013 bijna 1.600 keer aangifte is gedaan van discriminatie, heeft het Openbaar Ministerie (OM) dat jaar maar 83 zaken in behandeling genomen.  Dat is het laagste aantal sinds het OM in 1988 is gaan registreren.

Dat blijkt uit een intern rapport van het OM, dat in handen is van het KRO-NCRV-programma De Monitor

Terwijl het aantal zaken daalt, is er opvallend genoeg wel een stijging in het aantal incidenten. De politie kreeg in 2013 ruim 3.600 meldingen van discriminatie, waaronder dus ruim 1.600 aangiften.

Het OM heeft geen verklaring voor het lage aantal zaken, maar zegt zich zorgen te maken om de trend. Ook in de jaren 2009 -2012 liep het aantal in behandelingen genomen zaken af.

"De daling die te zien is in 2013 is zorgelijk, omdat het er op lijkt dat de daling steeds verder doorzet en niet stabiliseert", aldus het OM in een reactie. 

"Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie heeft daarbij geen reden om aan te nemen dat de daadwerkelijke discriminatie in dezelfde mate is gedaald. Het is evenmin aannemelijk dat de daling enkel wordt veroorzaakt door een verminderde bereidheid om aangifte te doen."

Juridisch lastig

Als mogelijke oorzaak wordt wel genoemd dat discriminatiezaken juridisch vaak lastig in elkaar steken, of dat er in het vervolgtraject een andere naam aan wordt gegeven. Dit zijn volgens het OM echter geen oorzaken om de daling als geheel te verklaren. Wel zou het aantal in behandeling genomen zaken in 2014 weer stijgen, al wil het OM niet zeggen met hoeveel.
 
Volgens D66 Tweede Kamerlid Magda Berndsen kan de oorzaak liggen in het feit dat "de minister van Veiligheid en Justitie zo veel inspanningen van de politie vraagt dat die veel discriminatiezaken op de plank laat liggen." Hierdoor komen ze niet bij het OM terecht, stelt het Kamerlid in een reactie.

Berndsen rekent voor het discriminatie-overleg in de Tweede Kamer, dat voor 1 april op de agenda staat, op antwoord van minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur over deze kwestie.