De VVD heeft zaterdag nogal wat kritiek geoogst met het standpunt dat Nederland meer moet samenwerken met dictators. Diederik Samsom van coalitiepartner PvdA veegde er op een bijeenkomst in Zwolle de vloer mee aan.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei in de Volkskrant dat de heersers aan de 'randen' van Europa voortaan niet meer met opgeheven vinger tegemoet moeten worden getreden.

"In plaats van dat je zegt: u handelt niet volgens onze standaard, dus we vinden u slecht, moet je toch veel meer de coöperatie zoeken met het regime, omdat het in ons veiligheidsbelang is. Maar je moet ook duwen op langzame verandering", aldus Zijlstra.

Volgens Zijlstra leidt het te snel omverwerpen van 'stabiele regimes' van onderdrukkers tot chaos en daarmee tot een extra vluchtelingenstroom naar Europa.

'Kortzichtig en contraproductief'

Het steunen van dictators als veiligheidsstrategie is volgens Samsom "onverantwoord, kortzichtig, en contraproductief". "Het is dan ook geen onderdeel van het buitenlandbeleid van een regering met de PvdA erin."

"De ellende in het Midden-Oosten en elders is mede veroorzaakt doordat het westen tientallen jaren de meest wrede regimes de hand boven het hoofd hield, en nog steeds houdt. Het belangrijkste argument waarmee terroristen aanhang voor de strijd tegen het westen mobiliseren, is dat wij gemene zaak hebben gemaakt, en nog altijd maken, met de meest wrede dictators."

"Als wij één grote zwakte hebben in de wereld buiten het westen, is het dat we in hun ogen hypocriet zijn; dat we vrijheid voor onszelf claimen en maar het hen misgunnen door steun aan onderdrukkers", aldus Samsom in Zwolle.

Vraagtekens

Sjoerd Sjoerdsma van D66 plaatste op Twitter ook al vraagtekens: "Regeerakkoord: in bilaterale samenwerking bevorderen we de mensenrechten. Is VVD nog voor die afspraak?" 

Bram van Ojik van GroenLinks wil van VVD-premier Rutte weten wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor het kabinetsbeleid. Ook de SP uitte kritiek.