De VVD stuurt aan op een koerswijziging van het Nederlandse buitenlandbeleid. Nederland moet dictators aan de randen van Europa voortaan niet meer met opgeheven vinger tegemoet treden.

Dit zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zaterdag in een interview met de Volkskrant.

Het te snel omver werpen van ‘stabiele regimes' van onderdrukkers leidt tot chaos en daarmee een extra vluchtelingenstroom naar Europa. "Als er een stabiel regime zit, moet je dat koesteren en proberen door middel van geleidelijkheid de situatie te verbeteren voor de bewoners. We moeten ophouden met het opgeheven vingertje iemand aan te spreken."

Zijlstra spreekt van een realistisch buitenlandbeleid dat bijdraagt aan een stabiele zuidgrens van Europa. "Ik zeg niet dat we Kadhafi hadden moeten laten zitten. Maar we hebben er onvoldoende over nagedacht, net als overigens in Irak toen we daar ingrepen. Als de instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika voortduurt, zal een deel van de vluchtelingenstromen deze kant opkomen. Je moet de weg van geleidelijkheid kiezen. Weg van de revolutie."

Mensenrechten

In het huidige buitenlandbeleid van het VVD-PvdA-kabinet ligt de nadruk juist op het bevorderen mensenrechten onder dictatoriale regimes. Nederland vaart deze koers al sinds de jaren zeventig.

PvdA-minister Bert Koenders hamert in vrijwel elk gesprek met wereldleiders op de zorgen van Nederlanders over de misstanden in het betreffende land. De bewindsman doet dit van Egypte tot Libië, van Rusland tot China.

Zijlstra beklemtoont echter dat hij ook niet dictators aan de macht wil houden. Maar Nederland moet wat de liberalen betreft wel gaan samenwerken met onderdrukkers. "In plaats van dat je zegt: u handelt niet volgens onze standaard, dus we vinden u slecht, moet je toch veel meer de coöperatie zoeken met het regime, omdat het in ons veiligheidsbelang is."

GroenLinks-leider Bram van Ojik reageert op getergd op twitter: "VVD zet vlak na asielrecht nu ook de mensenrechten bij de vuilnis. Dat kan geen toeval zijn, zou Schippers zeggen."

Hij heeft mondelinge vragen aangemeld. Hij wil van de minister president weten wat de gevolgen zijn van deze uitspraken voor het kabinetsbeleid.