SP en CDA eisen dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de problemen rond de uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten (pgb) zo snel mogelijk oplost door het uitbetalingssysteem tijdelijk om te gooien.

Dat zeggen Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Mona Keijzer (CDA) tegen NU.nl. Donderdag debatteert de Kamer opnieuw met de staatssecretaris over de problemen.

Dinsdag stuurde Van Rijn de Kamer een herstelplan dat het uitbetalingssysteem op orde moet brengen zodat de pgb's weer netjes worden uitbetaald.

Sinds 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pgb's. Maar de SVB blijkt bij lange na niet toegerust te zijn voor deze taak, met als gevolg dat tienduizenden pgb-houders en zorgverleners weken moeten wachten op hun geld.

Nadat Van Rijn sinds januari de Kamer keer op keer spoedig beterschap beloofde, schreef hij de Kamer dinsdag dat hij hoopt de problemen deze zomer echt te hebben opgelost.

Teleurstellend

Erg teleurstellend, vinden SP en CDA. "Het herstelplan biedt geen oplossingen voor de mensen die nu niet worden uitbetaald", zegt Leijten.

Kamerlid Keijzer moet eerst maar eens zien of de staatssecretaris dit keer de problemen echt weet op te lossen. Volgens de CDA'er maakt Van Rijn keer op keer "beloftes die hij niet kan waarmaken".

De twee oppositiepartijen willen dat de pgb-houders en de zorgverleners zo snel mogelijk worden uitbetaald en niet tot de zomer moeten wachten tot de problemen zijn opgelost.

Zij pleiten ervoor de pgb-houders een voorschot uit te keren. In de tussentijd kunnen de uitbetalingsproblemen bij de SVB worden aangepakt en achterstanden worden weggewerkt.

Vertrouwen

Wat Keijzer betreft is de aanpak van de staatssecretaris dan ook "onvoldoende". "Het blijft doormodderen met een houwtje-touwtje-systeem”, aldus de CDA'er. Net als haar SP-collega vindt zij dat het nieuwe systeem veel te snel is ingevoerd.

SP'er Leijten gelooft niet dat Van Rijn in staat is de problemen op korte termijn op te lossen. Zij vindt dat de staatssecretaris meerdere malen de kans heeft gehad de pgb-problemen aan te pakken, maar ziet in het herstelplan geen snelle oplossing voor de gedupeerden die al weken zonder geld zitten.

"Het vertrouwen is tot het nulpunt gedaald. Als er donderdag geen directe oplossing komt, dan is Van Rijn niet de juiste man op de juiste plaats."

Het CDA verbindt nog geen conclusies aan het debat. "Van Rijn heeft deze chaos veroorzaakt. Voorlopig vind ik dat hij het ook mag oplossen", aldus Keijzer.

De PvdA ziet vooruitgang, maar vindt ook dat "het beter moet", aldus zorgwoordvoerder Otwin van Dijk. Hij vindt het ongepast het op dit moment over het functioneren van Van Rijn te hebben. Voor Van Dijk staat voorop dat de "verschrikkelijke problemen" met de uitbetalingen zo snel mogelijk worden opgelost. 

Zo moeten mensen die in de problemen dreigen te komen of al in de problemen zitten, veel sneller geholpen worden dan nu het geval is.

Nieuw systeem

Tot eind vorig jaar betaalden de budgethouders, dat zijn de hulpbehoevenden die zelf hun zorg inkopen, de zorgverlener uit hun pgb.

Voorheen konden individuele zorgverleners hun kosten direct declareren bij. Er werd pas achteraf gecontroleerd of de declaratie ook echt terecht was. Dat maakte het systeem erg fraudegevoelig.

Daarom regelt de Sociale Verzekeringsbank sinds 1 januari van dit jaar de uitbetaling van de zorgverleners. Nu wordt vooraf gecontroleerd wat er met het geld gaat gebeuren en niet meer achteraf als het al is uitgegeven.

Maar de hervorming heeft echter geleid tot grote administratieve problemen. Door onder andere haperende ict-systemen, onderbezetting bij de SVB en een wirwar aan formulieren die moeten worden ingevuld, blijkt dat de SVB niet in staat is de gedeclareerde kosten tijdig uit te keren.

Met als gevolg dat veel zorgverleners van de pgb-houders niet worden uitbetaald. Zij komen weken, soms wel maanden, zonder inkomen te zitten met alle financiële gevolgen van dien.