De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd vergroot de problemen op de arbeidsmarkt en zorgt voor een extra AOW-gat bij een grote groep mensen.

Dat zeggen vakcentrales FNV en CNV. De werknemersorganisaties noemen de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd onzinnig en roepen de Tweede Kamer op niet akkoord te gaan met het voorgenomen wetsvoorstel.

FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk wijst op het in zijn ogen hoge aantal werklozen. "Waarom zou je dan nog meer mensen op de toch al te krappe arbeidsmarkt willen laten werken?"

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt te begrijpen dat mensen langer moeten doorwerken en dat daarom een koppeling is gemaakt tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting. "Wat je echter niet kunt maken is keer op keer tussentijds de spelregels veranderen, daar kan niemand zich op voorbereiden. Mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid", aldus Limmen.

Gat

Sinds januari 2013 wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Mensen die in die maand 65 zijn geworden, krijgen daardoor in februari voor het eerst hun AOW-uitkering. Sindsdien is er iedere maand een nieuwe groep die later AOW krijgt. Omdat zij rekende op een uitkering vanaf hun 65ste, komen ze met een gat te zitten.

Van Dijk: "Als je ziet dat sommige AOW’ers bijna tienduizend euro mislopen door deze maatregel, geld waar ze recht op dachten te hebben, dan hakt dat flink in op hun inkomen."

Regeerakkoord

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog, naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In het huidige tempo zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Vanaf 2022 wordt jaarlijks bekeken of de AOW-leeftijd verder omhoog moet. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde levensverwachting.

Het plan stond al het regeerakkoord van de VVD en PvdA uit 2012. Door de vergrijzing neemt het aantal AOW-gerechtigden met ongeveer 2 miljoen toe waardoor deze voorziening steeds moeilijker te betalen wordt. 

Volgens berekeningen van de overheid staan er nu tegenover elke AOW'er vier werkende, in 2040 is dat gehalveerd tot twee werkenden.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Jetta Klijnsma en minister Lodewijk Asscher (beiden Sociale Zaken) onder andere over de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.