Nederlandse banken en banken elders in Europa mogen niet weer zo groot worden dat een faillissement dramatische gevolgen heeft voor de economie.

Dat vindt de Tweede Kamer, die daarover dinsdag twee moties heeft aangenomen.

Aanleiding voor een door de SP opgestelde motie waren uitlatingen van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Hij stelde eerder voor een bovengrens aan de omvang van banken te stellen.

Een ruime meerderheid van de Kamer sloot zich aan bij de motie die het kabinet oproept te onderzoeken hoe zo'n bovengrens kan worden vormgegeven. Regeringspartij VVD was tegen.

In een andere aangenomen motie, ingediend door het CDA, wordt gewezen op het risico van overnames in de Europese bankensector. Banken zouden daardoor weer 'too big to fail' kunnen worden: zo groot dat ze wel gered moeten worden door de staat als ze dreigen om te vallen.

Die motie vraagt het kabinet om een streng beleid te voeren om Europese megabanken te voorkomen.