De coalitie van VVD en PvdA blijft na de Provinciale Statenverkiezingen met steun van de 'constructieve drie' van D66, ChristenUnie en SGP staan op 36 zetels in de Eerste Kamer. 

Dat blijkt uit de definitieve uitslagen van de verkiezingen, die maandag door de Kiesraad zijn verzameld en vastgesteld.

De regeringscoalitie van VVD (13 zetels) en PvdA (8) neemt in de Eerste Kamer 21 zetels in.

Zelfs met steun van D66 (10 zetels), ChristenUnie (3) en SGP (2) kan de regering niet bogen op een meerderheid in de Senaat. Daarvoor zijn 38 zetels vereist.

Het CDA komt in de Eerste Kamer op 12 zetels, PVV en SP elk op 9. GroenLinks heeft er 4, 50Plus en de Partij voor de Dieren elk 2. De Onafhankelijke Senaatsfractie/overig neemt de laatste zetel in.

Belangrijk

Vooral de rol van de laatste partij in de Eerste Kamer wordt mogelijk belangrijk. OSF is een samenwerkingsverband van onafhankelijke provinciale partijen. OSF heeft Hendrik ten Hoeve van de Friese Nationale Partij (FNP) aangewezen als kandidaat-senator.

Video: Verkiezingsuitslag blijft onveranderd

Toezeggingen

In 2011 wist premier Mark Rutte de steun van toenmalig OSF-senator Johan Robesin te verwerven door toezeggingen te doen over de toekomst van de Zeeuwse Hedwigepolder. Hernieuwde steun van OSF kan de regering en de 'bevriende partijen' niet aan een meerderheid in de Senaat helpen, maar wel aan extra steun bij moeilijke dossiers.

Op 26 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer. Het is in het verleden voorgekomen dat Statenleden een verkeerde keuze maakten, waardoor een zetel in de Eerste Kamer naar een andere partij ging dan de bedoeling was.

Dit zijn de uitslagen van de provinciale verkiezingen l Verkiezingen achter de rug, hoe nu verder?