De VVD wil het Europese asielbeleid afschaffen en de grenzen sluiten. Vluchtelingen moeten voortaan een veilige opvang krijgen in hun eigen regio. 

Daar moeten ze ook een bestaan voor langere tijd kunnen opbouwen, eventueel met Europese hulp, staat in een interne beleidsnotitie van de VVD, dat meldt de NOS.

In Nederland en de andere Europese landen kunnen ze dan niet meer terecht voor opvang en onderdak. "Met die boodschap moet de nieuwe staatssecretaris van Asielzaken naar Brussel”, zegt VVD-Kamerlid Azmani over zijn notitie.

"Alleen vluchtelingen uit Europa moeten nog een plek kunnen krijgen in een ander Europees land. Met de vele miljarden euro's die de EU in de eigen lidstaten uitgeeft aan asielzoekers kunnen dan veel meer vluchtelingen worden geholpen.

Terrorisme

Volgens Tweede Kamerlid Malik Azmani is het nu ''niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden’’. Azmani stelt zondag dat hij in principe alleen Europese vluchtelingen asiel wil bieden in Europa. 

''De terreur van IS’’ jaagt mensen in de handen van de smokkelaars. Omdat die daar grof aan verdienen wordt zo bijgedragen aan de financiering van de gewapende strijd tegen het westen, meent Azmani.

Essentie

Hij vindt dat het gemeenschappelijke Europese asielbeleid terug moet naar de essentie van het vluchtelingenrecht. Vluchtelingen die vrezen voor hun leven als ze teruggaan naar hun vaderland, worden niet teruggestuurd.

Azmani stelt dat hij niet langer machteloos wil toekijken hoe mensen verdrinken in Middellandse Zee. In 2014 stierven zo meer dan 3000 mensen. Daarbij vindt hij dat de toestroom zorgt voor ''ontwrichting van de samenleving’’.

PvdA

Het voorgestelde beleid maakt geen onderdeel uit van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. De PvdA kent het plan, maar is niet bereid mee te werken aan uitvoering ervan.

Het PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het plan "niet reëel en onaanvaardbaar”.

Niet-realistisch

Een niet-realistische oplossing voor niet-bestaande problemen. Dat vindt VluchtelingenWerk van het voorstel van de VVD. ''Opvang in de regio gebeurt al jaren. En ontwrichting in de samenleving, dat herkennen wij echt niet. Mensen vinden de ellende die vluchtelingen meemaken, over het algemeen juist erg'', zegt een woordvoerster.

Van de Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld, wordt 97 procent opgevangen in de regio, zoals Jordanië, Libanon en Turkije, zegt de woordvoerster. De rest komt naar Europa.

''En dat kleine aantal mensen moeten we bescherming blijven bieden. Als je de grenzen nu dichtdoet, dan gaan ze juist nóg meer moeite doen om hier te komen, nemen ze nóg meer risico's, en rekenen mensensmokkelaars nóg hogere prijzen.''