Alle scholen worden verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor hun leerlingen. Dat betekent dat ze er wettelijk verantwoordelijk voor worden om met name pesten tegen te gaan. 

De scholen mogen zelf de methoden kiezen, maar moeten wel een aanspreekpunt instellen en de resultaten bijhouden. De inspectie houdt toezicht en kan ingrijpen.

De Tweede Kamer schaart zich achter een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, bleek donderdagavond in een debat. De wet sluit aan op een plan van aanpak dat de onderwijssector al eerder bedacht. Volgens Dekker moeten scholen de sociale veiligheid nu echt in de praktijk gaan brengen. ''Het resultaat telt.''

Dekker vindt het pestprobleem onacceptabel. Hij wees erop dat in iedere schoolklas gemiddeld drie kinderen dag in dag uit worden gepest.