Het aantal spijbelaars is volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) voor het eerst in jaren afgenomen.

Hij schrijft dat donderdag aan de Tweede Kamer. Dekker spreekt daarbij van "een trendbreuk".

Het gaat volgens hem vooral om een daling van het aantal spijbelaars dat wel ingeschreven staat, maar meer dan zestien uur in een maand ongeoorloofd afwezig is.

Ook het 'luxe' verzuim, oftewel vakantie, laat in het schooljaar 2013/2014 een dalende trend zien. Dit percentage spijbelaars is volgens Dekker met 7 procent teruggelopen ten opzichte van een jaar eerder. Met name op het voortgezet onderwijs is deze trend zichtbaar.

Qua notoire spijbelaars, de thuiszitters, is er weinig vooruitgang. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk met afgelopen jaren.

Mbo stijgt

Een negatieve trend is te zien op het mbo. Daar stijgt het aantal spijbelaars juist al jaren. Sinds het schooljaar 2009/2010 verdubbelde dit aantal van ruim 13.000 naar bijna 28.000 afgelopen schooljaar.

Volgens Dekker is de stijging van het aantal spijbelaars op het mbo te verklaren door de verbeterde registratie. Hierdoor kan volgens hem snel geanticipeerd worden en vroegtijdig schoolverlaten worden voorkomen.

"Kinderen horen gewoon op school te zitten. En we weten dat wat begint met spijbelen er vaak mee eindigt dat kinderen helemaal niet meer naar school gaan", aldus Dekker.

Met de dertig slechtst presterende gemeenten wil hij afspraken maken om het verzuim aan te pakken. Deze groep is verantwoordelijk voor 70 procent van het totale verzuim.

De staatssecretaris wil daarnaast dat gemeenten van elkaar leren om verzuim beter aan te pakken. Via een website zijn daarom de prestaties van de gemeenten openbaar gemaakt.