Ongeveer twee derde (66,8 procent) van de zetels in de Provinciale Staten gaat naar een man. Vooral in Limburg (78,7 procent) en Zeeland (74,4 procent) zijn veel mannen onder de volksvertegenwoordigers.

Dat blijkt uit de zetelverdeling op basis van de kandidatenlijsten. Mogelijke voorkeursstemmen zijn hierin niet meegenomen.

In Friesland gaan relatief de meeste zetels naar vrouwen (55,8 procent). Ook in Utrecht is de zetelverdeling tussen mannen en vrouwen redelijk gelijk verdeeld: 57,1 procent man tegenover 42,2 procent vrouw.

Van het totale aantal kandidaten op de kieslijsten was ongeveer zeven op de tien personen man. Hiermee is de gemiddelde man-vrouwverhouding na de zetelverdeling iets gelijker.