In de financiële sector moeten extra maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er megabanken ontstaan die te groot zijn om te vallen.

Daarvoor pleit D66-Kamerlid Wouter Koolmees tegen NU.nl.

"In het verleden is er door toezichthouders te makkelijk een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor grote fusies en overnames. Je wilt niet dat banken too big to fail worden. Dit doen we om te voorkomen dat de belastingbetaler weer opdraait voor falende banken", zegt Koolmees.

Er zijn sinds de financiële crisis op Europees niveau afspraken gemaakt over het herstellen en afwikkelen van banken, maar Koolmees pleit op dit gebied voor aanvullende wet- en regelgeving.

"Je kunt denken aan een maximaal marktaandeel of aan een maximaal balanstotaal voor banken", zegt Koolmees.

In Nederland bestaan in zijn ogen vooralsnog geen banken die door de omvang in aanmerking komen voor zo'n overnameverbod.

De D66'er maakt wel onderscheid in balansen waar enkel  veilige hypotheken op staan en balansen die vooral bestaan uit risicovolle mkb-leningen. Er moet daarom volgens hem worden gekeken naar de zogenoemde risicogewogen balans.

SNS

Koolmees wijst naar de verklaring van geen bezwaar die de nationale toezichthouder aan SNS Reaal gaf bij de aankoop van vastgoedtak Property Finance in 2006. Door de problemen bij dit onderdeel bezweek de bankverzekeraar bijna en moest door de overheid in februari 2013 worden gered.

Donderdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over het vorig jaar gepubliceerde evaluatierapport over de nationalisatie van SNS Reaal. De overheid moest in februari 2013 3,7 miljard euro neertellen om de bankverzekeraar van de ondergang te redden.

Het ministerie van Financiën en toezichthouder De Nederlandsche Bank kregen van de onderzoekers flinke kritiek te verduren. Er zou te laat zijn gehandeld en risico's zouden niet goed zijn ingeschat.

Belangrijkste aanbevelingen van de commissie