'Alle vervuilde risicogebieden binnen vijf jaar schoon'

Alle plaatsen waar de grond ernstig is vervuild, mogen over vijf jaar geen gevaar meer opleveren voor mensen en het milieu. 

De locaties moeten zijn gesaneerd, de risico's van de verontreiniging moeten onder controle zijn of er moeten beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

Dat hebben staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu), de provincies, gemeenten en de waterschappen dinsdag afgesproken. Nederland telt nog 1500 plaatsen waar de vervuiling het grondwater en daarmee de winning van drinkwater bedreigt.

Provincies en gemeenten moeten die met voorrang aanpakken. Na 2020 moeten de locaties veilig zijn.

Gesaneerd

Daarnaast zijn er ongeveer 200.000 locaties waar de bodem mogelijk minder ernstig is verontreinigd. Die plaatsen hoeven niet met spoed te worden gesaneerd, omdat bij het gebruik ervan geen risico's zijn. Als de functie verandert of als er gebouwd gaat worden, kan het noodzakelijk zijn de grond te saneren.

Schoongemaakte locaties of vervuilde plaatsen die onder controle staan, kunnen weer worden gebruikt voor woningbouw, als bedrijventerrein of als park. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tot 2021 536 miljoen euro gereserveerd voor kosten die gemeenten en provincies voor bodemsaneringen maken.

Als er onvoldoende geld is om een spoedlocatie op tijd te hebben aangepakt, moeten over vijf jaar in elk geval de risico's duidelijk zijn en moet er zicht zijn op uitvoering van het schoonmaakwerk. Provincies en gemeenten zien hierop toe, zo is afgesproken.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie