De landelijke politieke partijen in de Eerste Kamer zijn verdeeld over het permanent weigeren van de toegang van terugkerende Syrië-gangers.

Dat blijkt uit de resultaten van stemhulp De Stem Van.

Partijen konden reageren op de stelling 'Syrië-gangers permanent toegang tot Nederland weigeren'. Bij een score van 0 zijn de respondenten het 'helemaal eens' met de stelling, bij een score van 100 zijn zij het er 'helemaal niet mee eens'. 

VVD (score: 0) is van mening dat de terugkerende Jihadisten vervolgd moeten worden, en na het uitzitten van hun straf moet hen het Nederlanderschap worden ontnomen. Ook SGP (0) is het daar volledig mee eens, 'behalve wanneer men bewust wil meewerken aan deradicaliseren'.

De Onafhankelijke Staatsfractie (OSF) heeft een score van 89, en vindt dat Syrië-gangers niet over één kam kunnen worden geschoren. Ook SP en Partij voor de Dieren (beide 75) plaatsen kanttekeningen bij deze stelling.

Van de personen die de stemwijzer hebben ingevuld, vindt 79 procent dat Syrië-gangers niet mogen terugkeren naar Nederland. Daarnaast vindt 88 procent van de invullers dat het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar moet worden gemaakt.

De Stem Van

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur