Hoewel een ruime Kamermeerderheid zich achter de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF) heeft geschaard, staan in de PvdA niet alle neuzen dezelfde kant op. Kamerlid Lutz Jacobi is tegen de aankoop.

Jacobi stemde voor de motie van D66-Kamerlid Wassila Hachchi, die opriep om niet tot aanschaf van de gevechtstoestellen over te gaan. Zij diende de motie in, omdat ze vindt dat er nog te veel onduidelijkheid heerst rondom de kosten en prestaties van het Amerikaanse toestel.

Voor de PvdA is de JSF al jaren een stoplichtdossier, waarbij de sociaal-democraten meerdere malen van standpunt zijn gewisseld.

In november 2013 ging het stoplicht dan eindelijk op groen voor de PvdA,waarna duidelijk werd dat de opvolger van de F-16 er zo goed als zeker zou komen. 

Geluidsoverlast

Twee jaar geleden was Jacobi al kritisch, omdat zij grote zorgen had over de geluidsoverlast. Die zorgen zijn niet weggenomen.

Defensiewoordvoerder Angelien Eijsink zag vorige maand nog vooruitgang op punten punten waaraan haar partij eisen had gesteld zoals geluid, missies, financiën en werkgelegenheid.

"Met geluidsmetingen is de geluidsoverlast nog niet weg. Dat gaat gewoon ten koste van de leefbaarheid in de regio", zegt Jacobi. "Vooral rondom Volkel en Leeuwarden."

Het Friese Kamerlid vindt het daarom haar "morele plicht" niet met de aanschaf van de F-35 in te stemmen. Het CDA, ChristeUnie en SGP zijn voor de vervanging van de straaljagers waarmee er in de Eerste en Tweede Kamer voldoende steun is voor de aanschaf.