Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om lastenverlichtingen te kunnen bekostigen.

Regereringspartij PvdA en de constructieve oppositiepartner D66 en SGP steunden een voorstel van de ChristeUnie die daartoe opriep. De andere regeringspartij VVD en oppositiepartij CDA stemden tegen.

De ChristenUnie deed het voorstel tijdens een debat over de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de economie harder aantrekt dan in de vorige ramingen in december het geval was.

Bezuinigingen

Hoewel regeringspartijen VVD en PvdA tijdens de campagne hebben duidelijk gemaakt er voorlopig niets voor te voelen om extra te bezuinigen, ondersteunde de VVD de motie niet waarmee de liberalen de deur voor extra bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid op een kier laten.

D66 en het CDA willen wel verder bezuinigen om een herziening van het belastingstelsel en een lastenverlichting mogelijk te maken. Wat D66 betreft wordt dat geld niet opgehaald bij de zorg en de sociale zekerheid, waar het CDA die route niet uitsluit.

Indiener Joël Voordewind is blij met de steun. "Dit is een duidelijke piketpaal voor de onderhandelingen straks'', zei hij over de gesprekken die in het voorjaar worden gevoerd over de begroting voor volgend jaar.