Bosnië is een stap dichter bij het lidmaatschap van de Europese Unie. Het Balkanland gaat nauwer samenwerken met de EU.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen zetten maandag in Brussel het licht op groen. Het akkoord was mogelijk nadat de Bosniërs zich bereid hadden getoond tot drastische hervormingen.

De EU eist ingrijpende maatregelen op politiek, sociaal en economisch gebied. Zo moet bijvoorbeeld de rechtsstaat worden verbeterd, en is het nodig de (jeugd-)werkloosheid en de corruptie beter te bestrijden.

De Bosnische regering moet de beloofde verbeteringen verder uitwerken en uitvoeren, voordat de volgende stap richting toetreding volgt.