De provincies bezuinigen dit jaar flink op cultuur. Ze besteden gezamenlijk 23 procent minder aan kunsten, erfgoed en letteren dan in 2011. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau Berenschot in opdracht van de Boekmanstichting, het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.

Berenschot nam de begrotingen van de provincies voor cultuur onder de loep. Op kunsten is het meest beknibbeld, gemiddeld zo'n 40 procent. De verschillen per provincie zijn echter groot.

Zo houden Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht minder dan een kwart van het kunstenbudget over, stelt het adviesbureau. Friesland, Gelderland en Zeeland doen er juist geld bij.

De bestedingen aan erfgoed zitten nog ongeveer op hetzelfde niveau, maar op letteren is gemiddeld 21 procent bezuinigd.

Cultuur

Politieke agenda

"Het is de vraag of in provincies met dergelijke kortingen de infrastructuur voor de kunsten en bibliotheken kan blijven voortbestaan'', zegt Bastiaan Vinkenburg, sectorleider kunst en cultuur bij Berenschot.

''Het is dan ook belangrijk dat cultuur op de agenda blijft staan'', stelt hij met het oog op de nieuw te vormen coalities na de Provinciale Statenverkiezingen aanstaande woensdag.

De Boekmanstichting komt in juni met een analyse van de publieke en private bestedingen aan kunst, erfgoed en letteren en neemt daarin de gevolgen van de bezuinigingen mee.