Het CDA zal niet meewerken aan het sluiten van een nieuw gedoogakkoord. De partij zal per voorstel beoordelen of ze het kabinet kunnen steunen. 

Dat zegt partijleider Buma van het CDA vrijdag in een interview met de Volkskrant

Buma ziet het als de staatsrechtelijke taak van een oppositiepartij om steeds af te wegen of er voor of tegen een plan van het kabinet gestemd moet worden. Het CDA hoeft dan ook niet uitgenodigd te worden om voor de begrotingen te komen tekenen, zo lichtte Buma toe. Maar het CDA staat wel open voor gesprekken over voorstellen. 

Volgens Buma hebben de gedoogpartijen hun oppositierol "voor een appel en een ei verkocht". Buma is van mening dat de andere oppositiepartijen veel beter samen op hadden kunnen trekken met het CDA. Op die manier had de oppositie harder inhoudelijk kunnen handelen, zo stelt Buma. 

Nieuwe bezuinigingen

Buma liet in het interview in het midden of er opnieuw bezuinigd moet worden om een belastingverlaging tot stand te kunnen realiseren. Volgens Buma moet er eerst goed gekeken worden naar de overheidsfinanciën als geheel. 

"Je moet niet bij de eerste positieve signalen van het CPB zeggen dat het tekort wel weer kan oplopen. Tijdelijke verschijnselen als olieprijs, rentestand en eurokoers spelen een grote rol", zo besloot de partijleider van het CDA.