Het wordt voor 65-plussers makkelijker door te werken op het moment dat ze het staatspensioen AOW krijgen en volgens veel cao's automatisch worden ontslagen.

Voor werkgevers wordt het eenvoudiger en goedkoper om 65-plussers in dienst te houden of te nemen.

Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Donderdag bleek in de Tweede Kamer dat Asschers voorstel op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen van in elk geval de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en het CDA. De SP is fel tegen, de PVV twijfelt nog.

Normaal dienstverband

Veel 65-plussers willen doorwerken na hun AOW en dat kan nu alleen als zzp'er of via een uitzendbureau. Asscher wil ze de kans geven op een normaal dienstverband, al dan niet in de vorm van een tijdelijke contract. Met zijn wet worden AOW'ers goedkoop voor werkgevers omdat de meeste werknemersverzekeringen niet gelden.

Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer geen premies hoeft te betalen. Daardoor kunnen de werknemers ook genoegen nemen met een lager salaris; van het brutoloon gaat namelijk veel minder af.

De wet regelt onder meer dat de werkgever die een 65-plusser in dienst heeft niet verplicht is hem twee jaar door te betalen als hij ziek wordt. Daarvoor gaat een maximum gelden, wat de vrees bij werkgevers voor een lange verplichte doorbetaling moet wegnemen. 

Dat maximum was door Asscher op zes weken gezet, maar PvdA en ChristenUnie vinden dat te kort en bepleiten dertien weken. Asscher zei in het debat dat hij daar mee kan leven, mits een ander wijzigingsvoorstel van VVD en D66 ook wordt aangenomen. Dan blijft de balans in het wetsvoorstel overeind, aldus de PvdA-minister.

Verdringing

De SP en de vakbonden ageren tegen de wet omdat die zou leiden tot verdringing. Werkgevers zouden goedkope 65-plussers in dienst nemen en daardoor vist de groep die net jonger is achter net net. Asscher zegt dat hij daartegen maatregelen heeft genomen. Volgens het Centraal Planbureau is er op langere termijn geen sprake van verdringing en op korte termijn hoogstens in geringe mate.