Er kan geen sprake zijn van een tijdelijke opschorting van het gebruik van het kankerverwekkende chroom-6-verf bij Defensie. 

Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert woensdag in de Tweede Kamer. De SP wil dat die verf voorlopig niet wordt gebruikt.

Vorig jaar werd bekend dat chroomverf jarenlang op een onveilige manier is gebruikt bij Defensie. Het RIVM doet inmiddels een onafhankelijk onderzoek naar de zaak.

Bij een klachtenlijn hebben zich meer 1.600 (oud-)medewerkers van Defensie gemeld.

Defensie zal chroomverf blijven gebruiken omdat er nog geen alternatief voor is. Het wordt nog gebruikt op tien locaties. Volgens Hennis worden de risico's bij de werkzaamheden zoveel mogelijk geminimaliseerd. ''Iedereen is ervan doordrongen dat we moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving.''