Alle vijf maatregelen die de emancipatie van seksuele minderheden moeten bevorderen, zijn dinsdag politiek afgerond. 

De vijf initiatieven waren opgenomen in het zogenoemde roze stembusakkoord dat meerdere partijen in september 2012 afsloten.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer in met het laatste initiatief, dat het verbod op discriminatie wijzigt. De aanpassing houdt in dat instellingen mensen niet meer mogen ontslaan of weren omdat zij homoseksueel zijn of vanwege hun ras, geslacht of burgerlijke staat.

Dat mocht al niet, maar als er relevante 'bijkomende omstandigheden' waren, liet de wet daar ruimte voor als het ging om instellingen of organisaties met godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag. Die bepaling hing al twintig jaar als een ''donkere wolk'' boven de Algemene wet gelijke behandeling, vonden de initiatiefnemers. Naast D66 waren dat VVD, PvdA, SP en GroenLinks.

Tegen

Alleen de ChristenUnie en SGP stemden dinsdag in de Eerste Kamer tegen. Het CDA was kritisch maar stemde toch voor.

D66 stond aan de wieg van vier van de vijf voorstellen in het 'roze akkoord'. Dat werd in 2012 gesloten door D66, VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks, PvdD en 50PLUS. De partijen vonden dat de emancipatie te lang had stilgestaan.

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra: ''Dit is een belangrijke dag voor alle homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen die te maken krijgen met onbegrip en uitsluiting. Het is een mooie stap naar een samenleving waarin iedereen gewoon zichzelf kan zijn.''