Provincies voeren een eigen beleid voor het toestaan van nevenfuncties van gedeputeerden en commissarissen van de Koning.

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

De verschillen tussen de twaalf provincies blijken groot te zijn. 

Gedeputeerden in Limburg hebben bijvoorbeeld 22 nevenfuncties naast hun baan als provinciebestuurder. In Friesland zijn dat er zeven en in Flevoland en Overijssel helemaal geen. 

In tegenstelling tot ministers, mogen provinciale bestuurders naast hun functie als gedeputeerde of commissaris van de Koning (betaalde) nevenfuncties uitoefenen. In totaal gaat het momenteel om 151 nevenfuncties, waarvan 34 betaald.

Integriteit

Bij de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart staat het thema integriteit hoog op de agenda. Vorige week stapte VVD-Kamerlid Mark Verheijen op na mogelijk gesjoemel met declaraties. Wanneer bestuurders er een functie bij een bedrijf of instelling op na houden, kan dit de schijn van belangenverstrengeling opwekken.

Nieuwsuur ontdekte ook dat de informatie op de websites van de provincies over de bijbanen van provinciebestuurders niet actueel is. Gedeputeerden en commissarissen van de Koning zijn verplicht hun bijbanen en bijverdiensten openbaar te maken, maar in veel gevallen ontbrak die informatie.

Ook bleek dat sommige bestuurders hun extra bijverdiensten storten in de provinciekas. Anderen hielden deze vergoeding zelf.