Homoseksuele mannen kunnen mogelijk in de toekomst weer bloed doneren. Nu is het zo dat mannen die ooit seks hebben gehad met andere mannen geen bloed mogen geven. 

Maar minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil af van die permanente uitsluiting, maakte ze vrijdag bekend.

Onderzoek van Sanquin Bloedvoorziening en de Universiteit Maastricht ontkracht dit veiligheidsargument voor de permanente uitsluiting, aldus de minister. Homoseksuele mannen zijn van bloeddonatie uitgesloten omdat de kans op overdracht van het hiv-virus in deze groep heel groot is. Dit virus kan aids veroorzaken.

De bewindsvrouw gaat nu met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het COC, Sanquin Bloedvoorziening en de Nederlandse Vereniging voor Hemofiliepatiënten overleggen over vervolgstappen. Binnen drie maanden moet daarover meer duidelijkheid zijn. De Tweede Kamer nam twee jaar geleden een motie aan om bloeddonatie door homoseksuelen toe te staan.

Amerika

Eind vorig jaar maakte de Amerikaanse toezichthouder op onder andere medicijnen FDA bekend dat het homoseksuele en biseksuele mannen in de Verenigde Staten weer wil toestaan om bloed te geven.

Ze mochten dat niet meer sinds het uitbreken van aids midden jaren tachtig. Mannen die een jaar geen seks hebben gehad met andere mannen, mogen weer bloed geven.

Discriminatie

"Eindelijk lijkt er nu een einde te komen aan de jarenlange discriminatie van homomannen bij bloeddonatie'', zegt Tanja Ineke, voorzitter van het COC, de belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

''Het gaat erom of je veilige seks hebt, niet met wie je seks hebt.'' Het COC wijst erop dat tal van landen al tot het inzicht zijn gekomen dat de veiligheid van bloeddonatie niet in gevaar komt als het totale bloeddonatieverbod voor homomannen wordt opgeheven.