Niet alleen terroristische activiteiten maar ook de voorbereidingen daartoe kunnen straks leiden tot het verlies van het Nederlanderschap.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die aan een jihadistisch trainingskamp deelnamen of op andere manieren kennis hebben verworven over het plegen van terroristische misdrijven.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor dit voorstel van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), bleek donderdag tijdens een debat.

Overigens kan het staatsburgerschap alleen worden ingetrokken als mensen ook nog een andere nationaliteit hebben, anders zou dat tot stateloosheid leiden. En dat mag niet volgens internationale verdragen.

Europese Raad

VVD, CDA en SGP opperden om sowieso van terroristen het Nederlanderschap in trekken, óók als zij geen tweede paspoort hebben. Maar de minister gaat daar niet in mee. Hij wees er daarbij op dat stateloosheid van personen tot allerlei nieuwe problemen leidt. Zo wordt het moeilijker om iemand te verwijderen uit een land.

Toch heeft hij de kwestie voorgelegd aan de Raad van Europa om te horen wat zij van dit spanningsveld vindt. Deze raad houdt zich bezig met mensenrechten en democratie in Europa.

Onder meer SP en D66 begrijpen niet waarom hij dit doet als het kabinet de verdragen toch niet wil veranderen. Maar Opstelten zei zijn ogen niet te willen sluiten voor de discussie die hierover ook in andere landen speelt.

Discriminatie

Sommige partijen menen dat er sprake is van discriminatie van mensen met een dubbel paspoort, omdat alleen zij hun Nederlanderschap kunnen kwijtraken. Maar volgens Opstelten bestaat dit onderscheid ook al in het gewone rechtssysteem en is dit niet strijdig met internationale verdragen.

De nieuwe wet zou op 1 januari 2016 van kracht moeten worden. De minister wil ook dat mensen er onder gaan vallen die nu aan trainingskampen deelnemen en die op die datum nog niet definitief zijn veroordeeld.

Binnenkort is nog een voorstel klaar om het Nederlanderschap in te trekken van jihadisten die nog in het buitenland verblijven en nog niet veroordeeld zijn. Zij kunnen dan niet terugkeren.