Vreemdelingen die worden opgesloten, hoeven voortaan geen lichamelijk onderzoek meer te ondergaan.

In de drie detentiecentra voor vreemdelingen zijn bodyscans in gebruik genomen waarmee hun lichaam kan worden onderzocht. Op Schiphol wordt donderdag de laatste scan in gebruik genomen.

Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven, die verantwoordelijk is voor asielbeleid, donderdag bekend in de Tweede Kamer. De andere scans staan in Rotterdam en Zeist.

GroenLinks en D66 vinden de visitaties onacceptabel en wilden dat er een einde aan kwam. GroenLinks sprak van 'aanranding'. Ook was er kritiek van Amnesty International. Teeven had de scans al toegezegd, maar ze waren nog niet allemaal klaar.

Actieplan

Alleen in incidentele gevallen kunnen betrokkenen alsnog in en op hun lichaam worden onderzocht, zei Teeven. De wet staat dat toe.

Zo'n visitatie was onlangs in Rotterdam echt nodig, maar zo'n incident mag er dan niet toe leiden dat de lichamelijke onderzoeken weer standaard worden, zegt Teeven. Hij heeft dit nu afgesproken met het Rotterdamse centrum, dat volgens hem heeft toegezegd dat dit nu niet meer gebeurt.

Isolatie

Ook is het volgens de staatssecretaris soms nodig dat vreemdelingen in isolatie worden gezet. Het kan ook in hun eigen belang zijn om geobserveerd te worden, stelt hij. 

Maar SP en GroenLinks vinden dat isolatie nog te vaak voorkomt en willen dat de opsluiting in afzondering alleen in een uiterste geval mag plaatsvinden. 

"Dus niet als iemand weigert om een formulier te ondertekenen'', noemde GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet als voorbeeld. Zij wil dat Teeven met een actieplan komt, maar dat is hij niet van plan.