De landelijke politieke partijen staan 'een stuk minder positief' tegenover gratis openbaar vervoer voor 65-plussers dan de provinciale politieke partijen. 

Dat blijkt uit de resultaten van stemhulp De Stem Van

Landelijk zijn de politieke partijen het 'niet eens' met het gratis openbaar vervoer voor ouderen. Ze komen uit op een gemiddelde score van 62,1. Uitschieters daarin zijn CDA (80,7), ChristenUnie (86,1), D66 (84,6), VVD (89,7) en de SGP (84,5), die het duidelijk niet eens zijn met het gratis vervoer.

De provinciale politieke partijen zijn het gemiddeld wat meer eens met gratis ov voor 65-plussers met een score van 42,1.  

Bij een score van 0 zijn de respondenten het 'helemaal eens' met de stelling, bij een score van 100 zijn zij het er 'helemaal niet mee eens'. 

De inwoners van Nederland scoren gemiddeld 41,7 en zijn het daarmee eens met het gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur