Er moet een meldpunt komen voor ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ook moet publiekelijk worden gemaakt welke bedrijven wel en welke niet op eerlijke wijze belonen.

Daarvoor zal PvdA-Kamerlid Keklik Yücel donderdag pleiten tijdens het debat over emancipatie in de Tweede Kamer.

"Het wordt tijd dat we de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen actiever bestrijden en definitief tot het verleden laten behoren", schrijft Yücel. 

Het meldpunt, ondergebracht bij het College van de Rechten van de Mens, moet landelijk bekend, toegankelijk en laagdrempelig worden.

Wet

Yücel dient donderdag opnieuw een initiatiefwet in voor gelijke beloning nadat de Raad van State hierover advies heeft gegeven. 

Vrouwen verdienen ongeveer 17 procent minder dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk, blijkt uit cijfers van Eurostat. Het Europese gemiddelde ligt net iets boven de 16 procent.

De PvdA noemt dit verschil "onrechtvaardig en onacceptabel". Met behulp van de wet kunnen ondernemingsraden de beloningsverschillen binnen hun bedrijf opvragen en krijgen zij instemmingsrecht over het beleid om de eventuele verschillen terug te dringen.  

Ook moeten bedrijven de beloningsverschillen opnemen in hun jaarverslag, vervolgens moeten zij vermelden welke acties er worden genomen om de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen terug te dringen.