Werkgevers krijgen door het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli ingaat, een extra kostenpost van in totaal 150 miljoen euro per jaar op hun bord.

Dat blijkt nu de omvang van vergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers duidelijk wordt, zo schrijft het Financieele Dagblad (FD) aan de hand van een rondgang langs experts.

Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken blijken ook recht te hebben op een transitievergoeding, bovenop de sociale uitkering die nu al ontvangen. Experts spreken van een nieuwe 'weeffout' in de Wet Werk en Zekerheid, die onlangs ook al in opspraak raakte door een ander onvoorzien gevolg voor werkgevers.

Daarnaast zou volgens het FD het gevaar bestaan dat de transitievergoeding niet wordt gebruikt waar die voor bedoeld is, namelijk de begeleiding van arbeidsongeschikten naar nieuw werk. Volgens de krant worden veel langdurig zieke werknemers volledig afgekeurd en is er in de praktijk weinig sprake van reïntegratie.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat de 'weeffout' wordt hersteld, en ook MKB-Nederland heeft het probleem aangekaart. Het ministerie van Sociale Zaken stelt echter dat het niet anders kan, omdat het verboden is om bij ontslag onderscheid te maken tussen zieken en niet-zieken.