Grote bedrijven betalen hun leveranciers in het midden- en kleinbedrijf nogal eens te laat. Dat is een groot knelpunt voor het mkb, aldus het CDA.

De partij wil daarom in de wet vastleggen dat grote bedrijven rente moeten gaan betalen als ze na zestig dagen de rekening aan een leverancier uit het mkb nog niet hebben voldaan.

Het mkb is afhankelijk van opdrachten van grote ondernemingen. Het is niet in staat om bij overeenkomsten met grootbedrijven haar recht op een normale leveringstermijn af te dwingen, aldus CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Agnes Mulder.

Volgens hen rekken grote ondernemingen de betalingstermijnen bewust, omdat ze dan minder krediet van de bank nodig hebben. Het midden- en kleinbedrijf heeft hierdoor echter minder kapitaal om te investeren in onder meer groei en innovatie. De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen worden geraamd op 2,5 miljard euro, aldus de opstellers van het plan.

Het laten betalen van rente na zestig dagen is een "effectieve en eenvoudige manier om de financiële prikkel weg te nemen" bij de grote bedrijven om te laat te betalen, aldus Omtzigt en Mulder. Ze presenteren hun plan donderdag samen met Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL.

Overheid

De overheid valt buiten de regeling omdat er al een aantal initiatieven zijn genomen om de betalingsdiscipline van de overheid te verbeteren. De indieners willen het effect van deze initiatieven afwachten.

Uit onderzoek van OpenCompanies, een dochterbedrijf van bedrijfsinformatiespecialist Graydon, bleek woensdag dat 86 procent van de ondernemingen niet op tijd betaald krijgt. Gezamenlijk zouden de 1,2 miljoen kleine ondernemingen die Nederland rijk is tenminste 720 miljoen euro aan te laat betaalde rekeningen hebben openstaan.