De Raad van State steunt staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie grotendeels in de zaak over de kinderpardonregeling. 

Vreemdelingen moeten een "actieve houding" tonen om in beeld te blijven bij vreemdelingeninstanties. Dat oordeel heeft de Raad van State woensdag uitgesproken. 

Teeven had eerder in vier zaken geweigerd om verblijfsvergunningen te verstrekken op grond van de kinderpardonregeling, omdat de betreffende ongedocumenteerden zich zouden hebben onttrokken aan het toezicht. 

Teeven stelde dat ongedocumenteerden in beeld moeten zijn van ten minste de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Vreemdelingenpolitie, of voogdij-instelling Nidos.

De Raad heeft nu geoordeeld dat contact onderhouden met andere instanties, zoals de gemeente, niet voldoende is om aanspraak te maken op het kinderpardon. Die instanties zijn namelijk niet belast met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.

Reactie Teeven

Teeven laat weten dat hij hoopt dat met de uitspraak van de Raad de discussie over het kinderpardon is gesloten. In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA wisten de sociaaldemocraten af te dwingen dat lang in Nederland verblijvende kinderen een pardon krijgen.

De staatssecretaris kan nog niet zeggen wat de uitspraak betekent voor de 42 gevallen die nog op tafel liggen. Hij wil hier binnen een week uitsluitsel over geven.

Uitgeprocedeerden

De Raad van State was het op het punt van uitgeprocedeerden niet eens met Teeven. Het orgaan oordeelde dat vreemdelingen niet uit beeld van de overheid zijn als hun verblijfsdossier wordt gesloten, omdat zij dan nog in beeld zijn bij de DT&V voor hun terugkeer. Pas als ze daar uit beeld raken, gaat hun vertrektermijn van drie maanden in.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die zich er eerder voor hard maakte dat ook kinderen die onder lokaal toezicht vielen onder de regeling zouden vallen, accepteert de uitspraak. "De laatste openstaande zaken kunnen nu individueel worden getoetst, zodat er snel duidelijkheid komt voor de betrokken", aldus Kuiken.

"Nu het kinderpardon bijna is afgerond kunnen we concluderen dat er bijna 900 kinderen en hun familieleden dankzij het kinderpardon zekerheid hebben gekregen over hun toekomst in Nederland."