Topbestuurders van bedrijven hebben de afgelopen weken bijna driehonderd topvrouwen aangemeld die volgens hen geschikt zijn om een hoge bestuursfunctie te bekleden bij een groot bedrijf.

Ze deden dat na een oproep van minister Jet Bussemaker (Emancipatie) en voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het tweetal stuurde bijna zevenhonderd commissarissen een brief waarin ze hun vroegen actief te zoeken naar dit soort vrouwelijke kandidaten. De namen van de vrouwen komen in een databank waar bedrijven uit kunnen putten als ze een nieuwe bestuurder zoeken.

Bussemaker is tevreden. "Er werken genoeg mannen in de top van het bedrijfsleven. Deze lijst maakt direct een einde aan het excuus dat er niet genoeg vrouwen zouden zijn. Met zo’n 150 bestuurswisselingen per jaar en een lijst van driehonderd topvrouwen moeten ze er in de boardrooms van Nederland wel uit kunnen komen, zou je denken."

Het Nederlandse streven is dat in 2016 zo'n 30 procent van de topbestuurders een vrouw is, maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Het aandeel vrouwen stijgt weliswaar mondjesmaat maar schommelt nu nog rond de 10 procent.

Bussemaker is niet voor een verplicht vrouwenquotum maar voorziet dat de politieke druk toeneemt om dit wel in te gaan stellen als er niet snel iets verandert.