Het kabinet zal de aanbevelingen uit het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen overnemen.

"De aanbevelingen moeten worden opgevolgd", zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag tijdens het debat over het OVV-rapport dat concludeerde dat de veiligheid van de Groningers decennialang geen rol heeft gespeeld bij de gaswinning.

Hoe het kabinet precies invulling zal geven aan de aanbevelingen, zal Kamp eind maart in de kabinetsreactie met de Tweede Kamer delen. "Ik ben daarmee bezig", aldus Kamp.

Aanbevelingen

De raad vindt onder andere dat de bij de gaswinning betrokken partijen beter moeten communiceren over de risico's en gevaren die gepaard gaan met de gaswinning.

Ook moet de rol van de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), versterkt worden en er moeten meer ministeries betrokken worden bij de totstandkoming van het gasbesluit. Daarnaast moeten de provincie en gemeenten structureel betrokken worden bij de besluitvorming.

Om het verloren vertrouwen van de Groningers te herwinnen moeten de betrokken partijen ook erkennen dat zij onzorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van de Groningers.

Ook Kamer toont spijt

Maandag zette minister Kamp de eerste stap door maandag bij RTV Noord zijn spijt te betuigen. In het debat stak ook de Tweede Kamer de hand in eigen boezem over het decennialang negeren van de veiligheid van de Groningers.

"Dit is een collectief falen, ook van de Tweede Kamer", zei SGP'er Elbert Dijkgraaf dinsdag tijdens het debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de besluitvorming rond de gaswinning.

Dijkgraaf wees erop dat geen enkele politieke partij in de afgelopen jaren aan de bel heeft getrokken. "Er waren signalen. We hadden kunnen ingrijpen. Wij hadden het moeten weten en kunnen weten."

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) sloot zich bij de SGP'er aan. "Het verleden kunnen we ons allemaal aanrekenen." 

CDA en D66 dankten minister Kamp voor zijn excuses die hij maandag aanbood. Agnes Mulder (CDA): "Ik ben blij dat minister Kamp zijn excuses heeft aangeboden, ook namens voorgaande kabinetten waar het CDA regeringsverantwoordelijkheid voor heeft gedragen."

Kritisch

Toch blijven de oppositiepartijen kritisch op de minister. SP, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD willen dat Kamp de gaskraan nu al verder dichtdraait. Daar pleitten zij tijdens het laatste gasdebat overigens ook al tevergeefs voor. 

ChristenUnie-fractieleider Arie Slob wil dat nog tijdens het debat duidelijkheid komt over de gaswinning over heel 2015. Komt die duidelijkheid er niet, dan zal de constructieve oppositiepartij niet meepraten over de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar.

Kamp wild de discussie over de gaswinning echter niet opnieuw voeren. Twee weken geleden voerde de Kamer een uitvoering debat over het gaswinningsbesluit. "Ik heb geen behoefte om dat debat over te doen", zei Kamp dinsdag.

Hij heeft herhaaldelijk benadrukt dat hij in juli besluit of de gaswinning voor de tweede helft van het jaar verder naar beneden wordt bijgesteld, en wil niet nu al het gaswinningsplafond verlagen.

Coalitiepartijen PvdA en VVD riepen de minister in het gaswinningsdebat van twee weken geleden op de gaswinning tot het laagst mogelijke niveau bij te stellen. 

Voor de Partij voor de Dieren en de PVV is dat niet voldoende. PvdD-Kamerlid Ouwehand diende in de tweede termijn van het debat een motie van wantrouwen in omdat zij vindt dat Kamp door zijn beleid "willens en wetens'' mensen in gevaar brengt door nog geen besluit te nemen over het verlagen van het productieplafond voor heel 2015. Deze motie is verworpen.

Onder druk

De oppositiepartijen probeerden eerder in het debat de regeringspartijen er herhaaldelijk toe te verleiden de minister onder druk te zetten om nu duidelijkheid te scheppen over de gaswinning in 2015. 

Gaswinning Groningen

Bron: NAM© NU.nl/Jerry Vermanen

VVD'er André Bosman noemde het daarop de Kamer "onwaardig" dat de oppositie het opnieuw over het gaswinningsbesluit wil hebben. "Deze discussie gaat niet meer over het OVV-rapport. Dat vind ik ongepast", aldus Bosman.

Volgens de VVD en PvdA komt het debat dan ook te vroeg om het inhoudelijk over het rapport te kunnen hebben. Daar is eerst een hoorzitting met de OVV en kabinetsreactie op het rapport voor nodig, vinden de coalitiepartijen.

Oppositie en regeringspartijen konden elkaar wel vinden in de oproep aan minister Kamp om de aanbevelingen uit het OVV-rapport direct over te nemen.

De belangrijkste aanbevelingen uit het OVV-rapport | Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen