De visa van de imams die zouden spreken op een gala in Rijswijk zijn ingetrokken vanwege de gevreesde gevolgen voor de openbare orde.

Dat blijkt uit een brief die het kabinet dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd. Het intrekken van de visa gebeurde op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

"Van een aantal predikers op dit evenement is bekend dat zij behoren tot de stroming van de politieke salafisten. Het gaat hier niet om jihadisten, maar wel om een (in beperkte kring) groep van invloedrijke geestelijken, waarvan bekend is dat sommigen van hen in contact staan met radicaal islamitische organisaties", schrijft het kabinet. 

"De visumaanvragen van een drietal predikers zijn ingetrokken met het oog op de risico's voor de openbare orde, tegen de achtergrond van de ontstane maatschappelijke onrust rondom de bijeenkomst in Rijswijk, zoals verwoord in een brief van de NCTV." 

Volgens het kabinet gebeurt dit "in een tijdsgewricht dat er in Nederland grote maatschappelijke onrust bestaat met betrekking tot de risico's van jihadisme".

Het kabinet schrijft dat er zeven predikers waren uitgenodigd voor het evenement dat op 8 maart moet plaatsvinden, waarvan er vijf visumplichtig zijn. Voor drie van hen was aanvankelijk een visum afgegeven, maar deze werden onlangs alsnog ingetrokken.

Bij de Tweede Kamer riep dit vragen op over de reden dat een afgegeven visum alsnog werd ingetrokken.

Anti-integratief

In de brief van de NCTV, die dinsdag tevens openbaar werd gemaakt, valt te lezen dat verwacht mag worden dat de boodschap van de prekers "anti-integratief en antidemocratisch zal zijn".

De bijeenkomst kan daarom een negatief effect hebben op het radicaliseringsproces van jongeren die vatbaar zijn voor hun boodschap, oordeelt de NCTV.

De Nationaal Coördinator stelt dat het gala met radicale predikers "zeer risicovol" is in een tijd met grote maatschappelijke onrust door de aanslagen in Parijs, Kopenhagen en Brussel en de ontwikkelingen in Syrië.

Het kabinet schrijft dat het niet altijd bij het afgeven van een visum duidelijk is of er sprake is van een bedreiging van de openbare orde.

"Daarom blijft ook nadrukkelijk de optie beschikbaar om reeds verstrekte visa, desnoods te elfder ure, in te trekken als er zich ontwikkelingen in die context voordoen of er nieuwe informatie beschikbaar komt die de toelating van een prediker tot ons land ongewenst maakt", aldus het kabinet.

Ongewenste imams

In een toelichting op de brief heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) verder gezegd dat het kabinet werkt aan een lijst van imams die niet gewenst zijn in Nederland. Daarvoor worden de criteria voor dit soort islamitische predikers aangescherpt en verduidelijkt.

De betrokken diensten kunnen dan beter uit de voeten met de beoordeling voor een visum.