Het kabinet trekt jaarlijks 5 miljoen euro extra uit om patiënten in de zorg beter in te lichten over de kwaliteit en kosten van de zorg.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) presenteert maandag haar plan dat patiënten duidelijker en completer moet informeren over de zorg. 

"In allerlei sectoren, van hotels tot elektronica en van restaurants tot energie, is alle informatie die mensen nodig hebben slechts één muisklik bij hen vandaan. Maar als het gaat om onze gezondheid, het belangrijkste dat we hebben, is die informatie er nauwelijks. Daar gaan we dit jaar verandering in brengen", zegt Schippers tegenover NU.nl.

Het plan, dat in samenwerking met patiënten, artsen, zorgverzekeraars en het Kwaliteitsinstituut tot stand is gekomen, moet er onder andere voor zorgen dat de behandelingsrichtlijnen van artsen in begrijpelijke taal worden samengevat. Ook krijgen patiënten hulp bij het kiezen tussen verschillende behandelingen.

Schippers: "Mensen hebben recht om te weten wat de kwaliteit is van de zorg die ze krijgen".

Zorgwet

De jaarlijkse 5 miljoen euro die het kabinet voor het plan reserveert, past in Schippers' nieuwe plannen.

In februari kondigde de minister haar nieuwe pakket met maatregelen aan, die haar door de Eerste Kamer afgeschoten zorgwet moet vervangen. 

In het nieuwe voorstel kunnen zorgverzekeraars cliënten korting geven op het eigen risico wanneer ze van een door de verzekeraar geselecteerde zorgaanbieder gebruik maken. Verzekerden die hier niet voor kiezen mogen behouden het recht hun eigen arts te kiezen, maar krijgen geen korting op het eigen risico.

Volgens het kabinet zorgt dit voor een kwaliteitsverbetering in de zorg. Patiënten die voor gecontracteerde zorg kiezen, zullen de ingekochte zorg van de verzekeraars met elkaar vergelijken en voor de beste verzekeraar kiezen, is de verwachting van Schippers.

De verzekeraars zijn hierdoor op hun beurt weer verplicht contracten af te sluiten met de beste en goedkoopste zorgaanbieder, waardoor de kwaliteit in de zorg toeneemt en kosten van de zorg zullen dalen.

Tegenstanders van de zorgplannen vinden dat de de macht van de zorgverzekeraar te groot wordt. Zij zullen uiteindelijk bepalen welke arts de verzekerde krijgt toegewezen, vrezen zij. 

De oppositie heeft nog veel vragen en twijfels over de voorstellen. CDA en GroenLinks noemen de wetsvoorstellen "een vergaarbak". De SP denkt dat Schippers via een omweg toch de vrije artsenkeuze wil beperken.