PvdA-leider Diederik Samsom roept het kabinet op meer te investeren in duurzame energie. Hij deed dat zaterdag op een verkiezingsbijeenkomst in Leeuwarden.

Volgens hem moet het kabinet samen met de Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten - met geld van de Europese Unie - een investeringsconsortium vormen dat gaat investeren in duurzame energie.

''Zo ontstaat investeringskracht van ettelijke miljarden en trek je de grote bedrijven en private investeerders over de streep'', stelt de socialistische leider. Samsom wil nog liefst voor de zomer een uitgewerkt plan van het kabinet.

Verder noemde hij het ''onverteerbaar'' als de afspraken in het Energieakkoord niet worden gehaald. ''Die doelen zijn het absolute minimum. Als die in gevaar komen, verwachten we van het kabinet dat het in actie komt. Bijvoorbeeld met meer energiebesparing in huizen en kantoren.''

In het Energieakkoord maakte het kabinet afspraken met vakbonden, werkgevers en milieubeweging over energiebesparing en schonere energie.

Onverstandig

Hij keerde zich tegen nieuwe bezuinigingen. ''Onnodig, onverstandig en onverantwoord. We moeten het ontluikend herstel versterken met investeringen, niet in de knop breken met nieuwe bezuinigingen.''

Het kabinet is afhankelijk van de oppositie om plannen door de Eerste Kamer te krijgen omdat het daar geen meerderheid heeft. Het kabinet wil 100.000 nieuwe banen scheppen door voor 15 miljard euro de lasten te verlichten.

Dat wil het kabinet deels betalen met financiële meevallers. CDA en D66 geloven niet dat die meevallers er gaan komen.